Maak werk van schoolexamenbeleid

Schoolexaminering
  • incompany

Een eendaagse training voor examensecretarissen en teamleiders om het schoolexamenbeleid van de school verder vorm te geven. Het doel is de vakgroepen en teams te ondersteunen om de kwaliteit van hun schoolexamens te vergroten.

Gebaseerd op 13 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
6
Voorbereiding en huiswerk
2
TOTAAL
8

Relatie met beroepsgericht programma:
profieloverstijgend

Inhoud
Tijdens deze trainingsdag werkt u onder leiding van experts aan de (verdere) ontwikkeling van en aanscherpen van het schoolexamenbeleid op de eigen school. Als vertrekpunt werken we in deze training met de kwaliteitscyclus schoolexaminering. U leert hoe u een nulmeting in kunt zetten in uw school en hoe u van daaruit het schoolexamenbeleid op kunt bouwen om tot standaardisering van de toetsing en examinering te komen. Het schoolexamenbeleid omvat o.a. een uitwerking van de examenorganisatie in rollen, taken, kwaliteitseisen, procedures, formats en andere hulpmiddelen.

De leeropbrengst van deze dag op hoofdlijnen:
- U weet wat de opbouw inhoudt van schoolexamenbeleid op basis van de kwaliteitscyclus schoolexaminering;
- U weet hoe je met betrokkenen in jouw school met behulp van het schoolexamenbeleid de kwaliteit van de toetsing en schoolexaminering kan versterken en bewaken;
- U kunt een nulmeting uitvoeren en op basis daarvan bepalen welke elementen van het schoolexamenbeleid in jouw school nog verdere uitwerking nodig hebben;
- U kunt een schoolexamenbeleidsboek (handboek) toetsing en schoolexaminering vullen en verder ontwikkelen.

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
schoolexaminering
Voorbereiding:
Zicht op het eigen schoolexamenbeleid
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
SPV
Soort aanbieder:
onderwijsinstantie
Contactpersoon:
Wilma Bredewold
E-mailadres:
w.bredewold@platformsvmbo.nl
Cursusdata:

incompany Datum in overleg (incompany aanbod)

De vaststelling van de data vindt plaats in overleg. Bij interesse kunt u contact opnemen met de kwartiermaker Wilma Bredewold, w.bredewold@platformsvmbo.nl.

Prijs:
25 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Nee

Opmerkingen:

Bij een minimum van 15 deelnemers kan deze training ook in company worden aangeboden. Neem daarvoor contact op met Wilma Bredewold, w.bredewold@platformsvmbo.nl of telefoon 0654245534.


Wijzigingen in training doorgeven