LOB, leren kiezen wat bij je past!

LOB

Twee middagen werkt u aan een aanpak van LOB bij u op school, zodat u (nog meer) betekenis geeft aan LOB voor de leerlingen.

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.
Gebaseerd op 59 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
8
Voorbereiding en huiswerk
6
TOTAAL
14

Relatie met beroepsgericht programma:
kernprogramma

Inhoud
Twee middagen werkt u aan een aanpak van LOB bij u op school. Hoe geeft u betekenis aan LOB voor de leerling? Hoe kunt u LOB optimaliseren in het onderwijsprogramma voor uzelf en voor de school?

Onderwerpen die aan de orde komen:
- Uitgangspunten LOB
- Wettelijke eisen nieuwe examenprogramma’s
- Vormgeven en inrichten van LOB
- Organiseren van LOB in de eigen school
- Voortgang en afsluiting LOB

Voorkennis:
Handreiking LOB zoals op www.vernieuwingvmbo.nl
Werkvorm:
cursus
Scholingsveld:
didactisch
Voorbereiding:
LOB op de eigen school in kaart gebracht
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
KPC Groep
Soort aanbieder:
Bedrijf
Contactpersoon:
Jacqueline Kerkhoffs
E-mailadres:
j.kerkhoffs@platformsvmbo.nl
Cursusdata:
Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.
Prijs:
25 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
aw6Ojr5SxI
Leercyclus benoemd:
Ja

Opmerkingen:

Voorafgaand en tussentijds huiswerkopdracht.


  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven