Basis: Evalueren en examineren van het praktijkgerichte programma (ONLINE)

Nieuwe Leerweg
  • agenda

Deze online basismodule van een dagdeel gaat in op hoe u de leerlingprestaties binnen het praktijkgerichte programma op een kwalitatief goede manier kunt beoordelen.

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
3
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
3

Relatie met beroepsgericht programma:
Profieloverstijgend

Inhoud


Deze online basismodule gaat in op hoe u de leerlingprestaties binnen het Praktijkgerichte programma op een kwalitatief goede manier kunt beoordelen. Belangrijke vragen daarbij zijn:  • Hoe krijgt u zicht op de ontwikkeling van de leerling en hoe brengt u dit in beeld?

  • Hoe wordt de leerling eigenaar over het eigen leerproces?

  • Wat betekent dit voor uw (docent-)rol?

  • En: wat hebt u nodig en hoe geeft u hier concreet vorm aan?


Uitgangspunt is het Kader Praktijkgericht programma. We nemen de betekenis van formatief en summatief toetsen onder de loep en bespreken met elkaar: wanneer zet u wat in, met welk doel en wat kunnen effecten zijn? Dit gebeurt  in een interactieve sessie aan de hand van theorie, praktijkvoorbeelden, leervragen, kleine opdrachtjes en uitwisseling van tips en tools.

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding:
None
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
SPV
Soort aanbieder:
anders
Contactpersoon:
Christien Kock
E-mailadres:
Christien@platformsvmbo.nl
Cursusdata:

agenda Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Prijs:
25 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Nee

  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven