Assisteren in de gezondheidszorg

Zorg en Welzijn
  • agenda

Eendaagse training waarin het communiceren en de context van professioneel handelen in samenhang met de medische-technische handelingen centraal staan.

Cursusdata:
29 oktober 2020 (VOL)
-
Gebaseerd op 20 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
6
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
6

Relatie met beroepsgericht programma:
Keuzevak Assisteren in de gezondheidszorg

Inhoud
Bij de assisterende beroepen zoals dokters-, tandarts- en apothekersassistenten is communicatie een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn onder andere gericht op het doen van kleine onderzoeken en / of het geven van instructies bij diverse doelgroepen. Het communiceren en de context van professioneel handelen in samenhang met de medische-technische handelingen staan in deze workshop centraal.
Tegelijkertijd wordt de didactiek van vaardigheidsleren zichtbaar gemaakt door de inzet van casus, protocol en modeling. De docent zorg en welzijn ‘kruipt in de huid’ van een assistent in de gezondheidszorg. In die rol vindt een demonstratie plaats van de handeling. De docent verantwoordt het didactisch handelen.

Doelen
De cursist kan:
1) reinigen, desinfecteren en steriliseren.
2) aan de hand van casus en gebruik van protocol in een professionele context de volgende metingen verrichten
• Lengte
• Gewicht
• Buikomvang
• Temperatuur
• Bloeddruk.
3) aan de hand van casus en gebruik van protocol in een professionele context instructie geven over de volgende handelingen
• Druppelen van oog, oor en neus
• Wondverzorging toepassen
• Vingerprik
• Mondhygiëne.
4) didactisch redeneren.

Voorkennis:
Anatomische- en fysiologische kennis van bloed- en luchtcirculatie, huid, oog, neus, oor en mond.
Werkvorm:
cursus
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
Hogeschool Windesheim, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn
Soort aanbieder:
onderwijsinstantie
Contactpersoon:
Diana Dekker
E-mailadres:
a.dekker@windesheim.nl
Cursusdata:

agenda 29 oktober 2020 | 09:30 (VOL)

Zwolle (8017 CA) - Hogeschool Windesheim (lokaal A0250) - Eéndaagse cursus op donderdag 29 oktober 2020, van 9.30 tot 16.00 uur, inclusief lunch.

Prijs:
55 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Ja

  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven