Patisserie

Horeca, Bakkerij en Recreatie
  • Momenteel niet ingepland op datum

De bijscholing Patisserie is een combinatie van online leren en een inspirerende trainingsdag. In de online leeromgeving staat alle informatie, foto’s en opdrachten. De tweedaagse trainingsdag is volledig praktijkgericht.

  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
Gebaseerd op 47 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
12
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
12

Relatie met beroepsgericht programma:
Profieldeel/ keuzedeel

Inhoud
Verrijken van de eigen kennis en vaardigheden en weten hoe dit over te brengen op VMBO leerlingen. Het HTV profiel wordt vervangen door een HBR profiel en nieuwe keuzevakken. Om docenten hierop voor te bereiden worden bijscholingen voor de verschillende onderdelen aangeboden. De bijscholing Patisserie is een combinatie van online leren en een inspirerende trainingsdag. In de online leeromgeving staat alle informatie, foto’s en opdrachten. De trainingsdag is volledig praktijkgericht.


Doelgroep
Docenten met een HTV / consumptief bevoegdheid. (Uitgangspunt: basiskennis is bij deze docenten aanwezig)

Voorkennis:
Docenten opleiding HTV/ Consumptief
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding:
Digitale theoretische leeromgeving waar voorbereidings pakket wordt aangeboden.
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
FoodBase
Soort aanbieder:
kennis / praktijkcentrum
Contactpersoon:
FoodBase
E-mailadres:
trainingen@foodbase.nl
Cursusdata:

Ingepland op datum Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Prijs:
100 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
OBZrgm6mU9
Leercyclus benoemd:
Ja

Opmerkingen:

Het aanbod gaat uit van bekendheid met patisserie zoals aanwezig bij docenten HTV. De training zal een up-date en bijscholend karakter hebben. Van alle deelnemers wordt verwacht dat ze ± 6 uur besteden aan de verwerking van de aangeboden theoretische voorbereiding.

De rode draad van het totaal aanbod zal zijn: het verrijken van de eigen kennis en vaardigheden en weten hoe dit over te brengen op de VMBO leerlingen.


  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven